Vetenskapligt råd bildat i Piteå

Piteå Utbildningsvetenskapliga råd - Från vänster: Mats Danell, Christina Wiklund, Linda Ström,Sara Viklund, Kristina Hansson, Moa Nilsson, Sara Cervantes, Per-Olof Erixon, Catarina Lundqvist och Lars Uhlin. Foto: Helene Markström.

Piteå kommun ligger i framkant i skolutvecklingen. Förra veckan tillträdde Piteå Utbildningsvetenskapliga råd med uppdrag att verka för forskning i skolan med utgångspunkt i lärarnas frågor.

– Det är väldigt roligt att vi är igång. Det här rådet är unikt i Sverige och kommer att fungera som en arena för samverkan mellan forskare och lärare, säger Kristina Hansson, vetenskaplig ledare vid Utbildningsförvaltningen, Piteå kommun.

Forskningen ska ta sin utgångspunkt i det praktiska arbetet i skolan. Därför är Per-Olof Erixon, professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, knuten till Piteå Utbildningsvetenskapliga råd.

Per-Olof Erixon har varit drivande för det pedagogiska forskningsämnet under många år. Han höll föreläsningen Kampen om läraryrkets kunskap för inbjudna skolrepresentanter under tisdagseftermiddagen.

– Jag är imponerad av Piteå kommun som ligger långt framme när det gäller skolutveckling. Det är därför inte förvånande att landets första vetenskapliga råd i skolan blir i just Piteå, säger Per-Olof Erixson.

Kristina Hansson som leder rådets arbete är glad över att det nu finns en arena för samverkan mellan akademi och praktik.

– Rådet ska fungera som en helikopterplatta där vi kan samla in uppslag till olika forskningsprojekt i skolan, säger Kristina Hansson.

Ett utbildningskrav för att sitta med i rådet är att ha eller att ha påbörjat sin magisterutbildning.

Ledamöter i Piteå Utbildningsvetenskapliga råd:
Kristina Hansson, vetenskaplig ledare vid Utbildningsförvaltningen, Piteå kommun
Per-Olof Erixon, professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet
Catarina Lundqvist, vetenskaplig ledare, Norrbottens kommuner
Mats Danell, universitetsforskare, Centrum för skolledarutbildning, Umeå universitet
Sara Cervantes, lektor Luleå tekniska universitet, tidigare förskolelärare och förskolechef
Lars Uhlin, lärare, Vuxenutbildningen
Moa Nilsson, förskolelärare, Piteå kommun
Sara Viklund, gymnasielärare, Piteå kommun
Christina Wiklund, lärare grundskola, Piteå kommun
Linda Ström, rektor grundskola, Piteå kommun
Piteå Utbildningsvetenskapliga råd kommer att träffas 3-4 gånger per läsår och protokollen publiceras på Pitea.se under Forskning och utveckling.

Källa: Piteå kommun