25 nya tomter på Renön

25 nya tomter på Renön.

Piteå kommun planerar för 25 nya tomter på Renön. Ett annat syfte med detaljplanen är också att utöka byggrätten på befintliga tomter inom området.

I kommunens översiktsplan fastslås området som utredningsområde. Planens genomförande bedöms medföra en viss betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning och naturvärdesinventering är upprättad.

Därför bjuder Piteå kommun in fastighetsägare, boende och andra berörda till granskning för att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Under granskningstiden 7 – 28 mars 2017 ställs förslaget ut i Piteå stadsbibliotek och i Stadshuset – i foajén och på Fysisk planering.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 28 mars 2017 via formulär på webben, via e-post eller post till Piteå kommun, Fysisk Planering, 941 85 Piteå.

Källa: Piteå kommun