Nolia vill öka arbetsglädjen

Nolia tar nu nästa steg i utvecklingen av Norrland och startar en tvådagarskonferens med utställare som blir mötesplatsen för ökad arbetsglädje och friskare arbetsplatser.

Startar ny mötesplats för personal och HR-ansvariga

Nolia AB tar nu nästa steg i utvecklingen av Norrland och startar en konferens i samarbete med företaget Inner Sweden AB. Målet är att bland annat öka arbetsglädjen och skapa friskare arbetsplatser.

– Arbetsglädjen är livsviktig för både företag och offentliga verksamheter samtidigt som kunskapen i praktiken är låg om vad som ökar glädje, hälsa och välmående. Vi vill skapa en mötesplats som kan bli den språngbräda och inspirationskälla som gör att våra medmänniskor tar aktiva beslut för att bli friskare och gladare, säger Helene Ljungstedt, projektledare för Nolia Personal & HR som hålls 21–22 mars 2018 i Piteå.

Trots insikten om att arbetsglädjens och hälsans betydelse för företag och organisationer, minskar svenskarnas arbetsglädje för tredje året i rad enligt 2016 års upplaga av Global Employee and Leadership Index. Enligt studien vill var femte svensk medarbetare sluta sitt jobb inom ett år.

Dessutom sover varannan svensk dåligt och är överviktig. Stress är idag den enskilt vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige och sjukskrivningarna ökar, något som kostar samhället flera miljarder kronor per år.

– Det är en utveckling vi vill vara med om att bryta, säger Helene Ljungstedt.

Arbetsmiljöverkets senaste undersökning visar också att var fjärde sysselsatt person lider av stress eller andra psykiska påfrestningar som har med arbetet att göra.

– Trots att vi vet att psykisk ohälsa är det snabbast växande arbetsmiljöproblemet saknar hela 6 av 10 arbetsplatser ett förebyggande arbetsmiljöarbete för detta, säger Peter Wallenskog, vd på Inner, som är medarrangör till Nolia Personal & HR.

Han berättar att de är med för att bidra med sin kunskap om förebyggande livsstilsprogram.

– Vi har den aktuella temperaturen och vet vad man ska göra samt hur. Genom att sätta en jordfräs i den psykosociala arbetsmiljön och kultivera den går det att få konkreta, reella och varaktiga resultat när man kombinerar etablerad forskning med vår decennielånga empiriska erfarenhet från vardagen, säger Peter Wallenskog.

Helene Ljungstedt berättar att pusselbit för pusselbit faller på plats för den nya mötesplatsen.

– Vi har klart med en fantastisk moderator i Trine Grönlund. Hon är en ambitiös webb-TV entreprenör, tvåbarnsmamma och tidigare it- och reklamchef i New York som nu är en hyllad ”go slow”-ambassadör, säger hon. Vidare så har vi även bokat Olof Röhlander som bidrar med föreläsningen ”Konsten att njuta av livet – och ändå få saker gjorda”. Olof Röhlander röstades fram till Årets talare i Sverige 2011 och 2015. Olof har enligt Dagens Industri varit den mest bokade talaren i svenskt näringsliv de senaste åren.

Att ta sig an personals arbetsglädje och hälsa kan verka vara ett stort åtagande, men Helene Ljungstedt menar att det är viktigt att göra något i ett så viktigt ämne som det här.

– Vi vet att glada medarbetare är friskare, mer motiverade, mer kreativa, mer engagerade och klarar motgångar bättre. Samtidigt tror jag att ansvaret till slut kommer an på medarbetaren. Min glädje är mitt ansvar och är jag rädd om mina kollegor så tar jag ansvar för vad jag bidrar med, säger Helene Ljungstedt.

Hon berättar att konferensen Nolia Personal kommer att ha workshops, föreläsare och andra programpunkter som både ökar arbetsglädjen, men också inspirerar företag och organisationer till ett mer omfattande förebyggande arbete.

– Med detta vill vi och Inner ge våra bidrag till förbättrad hälsa och ökad glädje på jobbet, säger Helene Ljungstedt, projektledare på Nolia AB.

För mer information, kontakta:
Helene Ljungstedt, projektledare
+46 (0)911 649 44
+46 (0)70 234 77 33
helene.ljungstedt@nolia.se