Ulrika blir flexitforskare i Piteå kommun

Ulrika Bergmark kommer i sin forskning att studera Piteå kommuns arbete med att integrera forskning och vetenskap i skolan.

Ulrika Bergmark, biträdande professor i pedagogik, LTU, anställs som flexitforskare vid Piteå kommuns utbildningsförvaltning.
-Det känns jättekul och spännande att få tjänsten. Piteå kommun har gjort ett gott arbete för att få till den här satsningen på skolnära forskning med full extern finansiering genom Riksbankens jubileumsfond och Sparbanken Nord, säger Ulrika Bergmark.

Forskartjänsten är ett treårigt uppdrag.
– I tjänsten som flexitforskare ingår att arbeta för ökad samverkan mellan akademi och skolpraktik, vilket känns som ett mycket angeläget och viktigt uppdrag, säger Ulrika.

Ulrika Bergmark kommer i sin forskning att studera Piteå kommuns arbete med att integrera forskning och vetenskap i skolan. Hon kommer både att titta på skolornas inre arbete med forskningsintegrering och de strukturer som finns uppbyggda i skolan. Hon kommer också att vara en samverkande kraft mellan LTU och Piteå kommun.

-Det här är ett val som vi är mycket nöjda med. Ulrika är en meriterad och engagerad forskare som förstår betydelsen av samverkan mellan kommun och akademi, säger Kristina Hansson, vetenskaplig ledare, utbildningsförvaltningen, Piteå kommun.

Tjänsten finansieras till 75% av Riksbankens jubileumsfond och 25% av Sparbanken Nord.
– Att sammanföra forskare och lärare ökar möjligheten till kunskapsspridning kring undervisning och lärandet vilket gagnar hela vår region, säger Kjell-Åke Nilsson, vice VD, Sparbanken Nord – Framtidsbanken.

Ulrika Bergmark tillträder sin tjänst 1 september i år och tar tjänstledig från sin nuvarande tjänst som biträdande professor vid Luleå tekniska universitet.

Källa: Piteå kommun