Tillgänglighetssatsning i Sandängesstrandens naturreservat

Sandängesstranden naturreservat är nu tillgängligt för fler. Foto: Tomas Lindberg

Ett medborgarförslag ligger bakom Piteå kommuns satsning på att utveckla tillgängligheten till naturen i Sandängesstrandens naturreservat, eller Gläntan som platsen kallas i folkmun. Naturområdet är nu tillgängligt för fler. Handikapparkeringar är anlagda och uppskyltade, en tillgänglighetsanpassad bred spång går ner mot havet som ansluter till ett trädäck med möjlighet till aktiviteter.

– Det är fantastiskt att fler nu har möjlighet att njuta av Sandängesstrandens natur och havsutsikt. Man kan elda och grilla en korv eller ta del av den utställning om Piteå skärgårds natur och kultur som också finns på platsen, säger Peder Ljunqvist, biolog Piteå kommun.

Brith Fäldt, Samhällsbyggnadsnämndens ordförande säger att tillgänglig natur för alla är ett viktigt delmål i kommunens arbete med att nå social hållbarhet. I arbetet med utveckling av naturskyddade områden är det viktigt att beakta sociala behov så att fler människor kan komma ut och upptäcka naturen och få tillgång till naturupplevelser. Personer med nedsatt funktion har tidigare haft svårt att ta sig ut i det attraktiva naturområdet Sandängesstranden.

Det började med att ett medborgarförslag lämnades in till Piteå kommun med önskemålet att det skulle byggas handikappvänliga ramper på Sandängesstranden. Förslaget togs upp av Kommunfullmäktige och lämnades därefter över till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut. Nämnden ställde sig positiv till medborgarförslaget och beslutade att det skulle genomföras.

Medborgarförslaget utvecklades till att även innefatta åtgärder som medger aktiviteter för personer med nedsatt funktion. Finansiering löstes genom att kombinera erhållna medel från LOkala Naturvårds Anslag (LONA), en regeringssatsning som pågått sedan 2004, samt en andel på 50 000 kr/år av den avkastning som det kommunala skogsbruket genererar.

Projektet har i sin helhet resulterat i att följande åtgärder har genomförts:

  • Två parkeringsplatser med hårdgjord yta, anvisade och skyltade för personer med funktionshinder har anlagts och skyltats.
  • En bred tillgänglighetsanpassad ramp/däckspång utgår från parkeringen och sträcker sig ca 150 meter i riktning ner mot havet.
  • Rampen ansluter till den informationsplats som finns för naturreservatet och når fram till ett stort trädäck som iordningställts för att ge möjlighet till tillgänglighetsanpassade aktiviteter – elda/grilla, ta del av en utställning om naturen och kulturen i Piteå skärgård, se och uppleva havet mm.
  • Eldplatsen är anpassad så att den kan användas om man sitter i rullstol.
  • Utställningen har monterats på ganska låg höjd för att vara tillgänglig för personer i rullstol.
  • Vindskyddet fungerar som skylthållare för utställningen och har sittplatser med havsutsikt.
  • Bänkbord och vedhus finns på platsen.

Källa: Piteå Kommun