​Otjänligt badvatten vid Pite Havsbad och Kullen Öjebyn

Under förra veckans rutinprovtagning av badvatten i Piteå kommun upptäcktes att vattnet är otjänligt vid Pite havsbad och Kullen Öjebyn.

-Vi avråder från bad på dessa badplatser tills den nya provtagningen är färdig, säger Ulf Isaksson, miljöinspektör, Samhällsbyggnad.

Nya prov vid de båda badplatserna är tagna och analysen väntas vara klar på fredag den här veckan.

-Vid en badvattenprovtagning mäter vi tillväxt av flera olika bakterier i vattnet och de har på dessa två badplatser nått gränsvärdet för otjänligt vatten. Nu inväntar vi provsvar från den nya mätningen och rekommenderar allmänheten att avstå från bad tills vi vet mera, säger Ulf Isaksson.

Skyltar med information finns uppsatta på båda badplatserna.

Detta inlägg finns i sin helhet på Piteå kommun (Pressmeddelanden) hemsida http://www.mynewsdesk.com/se/pitea/pressreleases