Piteå kommun vinner jämställdhetspris

Piteå kommun hade fem nomineringar till 2017 års jämställdhetspris som delades ut under den regionala Jämställdshetsdagen. Vinnare av priset blev Kvalitetskedjan i Piteå kommun för arbetet med att integrera jämställdhet i styrning och ledning.

Förutom äran får pristagaren 100 000 kr och en individuellt utformad skulptur ”Vi lyfter tillsammans” designad och tillverkad av konstnären Kerstin Hedström.

– Nu lyfter vi verkligen! Jag är oerhört stolt över vårt jämställdhetsarbete. Att vi har hela fem nomineringar för det goda arbete som görs är ingen tillfällighet, det görs dagligen ett mycket bra jobb som gör skillnad i pitebornas vardag, säger Ylva Sundkvist kommunchet Piteå kommun.

Av totalt 18 nomineringar från regionen hade Piteå kommun fem bidrag. I ett första urval valdes fem bidrag ut som gick vidare till final, varav två bidrag från Piteå. Kvalitetskedjan och Utbildningsförvaltningen. Vann gjorde alltså Kvalitetskedjan i Piteå kommun, med motiveringen:

För att jämställdhetsarbetet ska fungera långsiktigt är det avgörande att arbetet är förankrat av chefer och ledare inom verksamheten. I Piteå kommun har man sedan 2009 satt särskilt fokus på att arbeta med jämställdhet som en del av kommunens styr- och ledningssystem, med hjälp at arbetsgruppen kvalitetskedjan där alla förvaltningar ingår.

”Kvalitetskedjan” är en viktig del av den röda tråd in Piteå kommuns fleråriga, målmedvetna och systematiska arbete med jämställdhetsarbete från högsta nivå ut i sina olika verksamheter. Arbetet utveclkas kontinuerligt och genererar konkreta resultat.

– Det känns fantastiskt roligt att kvalitetskedjan får jämställdhetspriset, säger Anna-Lena Pogulis. Det ger oss ännu mer energi att forstätta vårt viktiga arbete.

Piteås nomineringar

Kvalitetskedjan

För att skapa ett långsiktigt jämställdhetsarbete som är hållbart över tid har kvalitetskedjan inarbetat jämställdhetsperspektivet i kommunens system för styrning och ledning.Ett system som innefattar alla kommunens verksamheter. Det skapar förutsättningar för att hela organisationen på ett systematiskt sätt arbeterar med jämställdhet.

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen är nominerade för sitt övergripande, strategiska arbete med jämställdhetsintegrering i alla verksamheter, från förskola till gymnasiet.

Ängens förskola

Grunden läggs med våra yngsta medborgare. Ängens förskola arbetar för att alla barn, oavsett kön, får samma möjlighet att prova på olika aktiviteter för att få bättre självkänsla, kroppskontroll och ett bättre välmående. Pedagogerna folkuserar bland annat på barnens förmågor och intressen i stället för vilket kön de har.

Räddningstjänsten

Räddningstjänstens jämställdhetsarbete har ett tydligt fokus på att få in fler kvinnor i verksamheten. De jobbar systematiskt och målinriktat för att främja jämställdhet och skapa en arbetsplats med hög kvalitet för både kvinnor och män. Arbetet har lett till att det nu jobbar fler kvinnor än någonsin inom Räddningstjänsten.

Trafik och gator

Avdelningen Teknik och gator ansvarar för drift och vägunderhåll av gator och vägar. Deras ambition är att ha ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i all planering och allt utförande av drift och underhåll. De är nominerade för sitt arbete med att anlägga ett fashionabelt gångstråk, en så kallad ”snobbränna” i centrala Piteå där ung som gammal, kvinna som man med eller utan funktionsnedsättning känner att man med värdighet kan vistas i staden vintertid – trots kyla, snö och halka! allas självklara rätt att leva sitt liv fullt ut, oavsett årstid.

Samverkan för jämställdhet i Norrbotten

I samverkan för jämställdhet i Norrbotten ingår representanter från Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet. Inom ramen för denna samverkan har ett jämställdhetspris instiftats. Aktörerna utlyser årligen 2015-2019 pris för bästa jämställdhetsarbete i Norrbotten och vinnaren får 100 000 kr.

Detta inlägg finns i sin helhet på Piteå kommun (Pressmeddelanden) hemsida http://www.mynewsdesk.com/se/pitea/pressreleases