”Berättandet är det centrala för bevarandet av Pitemålet”

Britt Fäldt och Eva Adela Johansson tog emot en gåva till ­Pitemålsakademin på 5 000 av Annika Sandberg Sparbanken Nord. FOTO: DANIEL ENGBERG

Det vackra hembygdsområdet Swensbylijda, i Svensbyn, blir även ett språkligt centrum för bevarandet av Pitemålet. I somras arrangerades Pitemålsdagen för första gången på området.
  – Det blev väldigt lyckat och kommer att bli ett årligt återkommande event, berättar Britt Fäldt, ordförande för Pitemålsakademin.

Miljön på Swensbylijda inbjuder många att prata dialekt.
  – Berättandet är det centrala för bevarandet av Pitemålet, säger Britt.

Stommen försvinner
I berättarstugan på Swensbylijda förmedlades många historier på pitemål av besökare från både när och fjärran där språket verkligen blev en enande faktor. I dag är det få som behärskar den gamla bondskan. Eva Adela Johansson är en av få som både kan prata pitemål och behärskar grammatiken samt den akademiska sidan av den. Enligt henne lever många ”roliga” ord kvar men stommen av språket är på väg att försvinna. Därför är det viktigt med evenemang som Pitemålsdagen.
  – Vi kommer att gå vidare och siktar på ytterligare ett arrangemang under hösten eller vintern, avslöjar Britt.

Gåva och forskning
Pitemålet är starkt knutet till det gamla jord- och skogsbrukssamhället.
  – Därför finns det inte så många ord som beskriver känslomässiga yttringar. Förstärkningsorden är också lite annorlunda, berättar Britt.
  Att lokala dialekter försvinner är inte bara ett problem för pitemålet utan för alla dialekter runt om i landet. Det gör Pitemålsakademins arbete betydelsefullt.
  I samband med Pitemålsdagen fick Pitemålsakademin en gåva på 5 000 kronor ur Sparbanken Nords ”Personalmiljon” där anställda får välja ut en mottagare. Den som valt att satsa sin andel på Pitemålsakademin var Annika Sandberg.
  En annan positiv sak är att Luleå tekniska universitet, LTU, engagerat sig i Pitemålet och planerar att starta ett forskningsprojekt kring dialekten.

FAKTA PITEMÅLSAKADEMIN
Föreningen Pitemålsakademin är en ideell förening vars ändamål är att vårda och bevara pitemålet som kulturarv samt att främja, utveckla och sprida kännedom och kunskap om dialekten. Föreningen vill verka för att pitemålet ska leva kvar i den bygd där det talats i hundratals år, bland annat genom att:
• dokumentera, nedteckna och spela in pitemålstalare
• samla in ord och uttryck som är på väg att falla i glömska
• utbilda i och om pitemålet
• stimulera användningen av pitemålet
• följa pitemålets utveckling historiskt och framåt i tiden
• samarbeta omkring dialekter, regionalt, nationellt och internationellt.