Parkeringarna klara vid Piteå busstation

Parkeringsytorna vid busstation börjar bli klara. 56 nya parkeringsplatser har skapas och sex är avsedda för personer med rörelsehinder.

Hela området vid busstation har byggs om, eftersom användningen av ytorna förändras. Lindbäcks fastigheter bygger nya bostadshus med 110 lägenheter. Busstationen har fått en mindre yta än tidigare med nya perronger för bussarna och en ombyggd infart. Samtidigt har tillgängligheten för personer med funktionshinder förbättrats och två nya parkeringar har skapats – en vid Sundsgatan och en vid Piteå Taxi. 

Totalt har parkeringarna 56 platser varav sex för rörelsehindrade, fyra med P-skiva 30 minuter och resterande med P-skiva 1 timme.

– Vi är glada att projektet börjar bli klart och att vi har lyckats skapa så många p-platser trots begränsad yta. Vi är tacksamma för pitebornas överseende med de störningar som har varit i området under byggtiden, säger trafikingenjör Kjell Norberg.

Detta inlägg finns i sin helhet på Piteå kommun (Pressmeddelanden) hemsida http://www.mynewsdesk.com/se/pitea/pressreleases