Miljön! Vad spelar det för roll?

Varje dag jag tänker på henne, Moder Jord, tvingas jag följaktligen brottas med känslan av hjälplöshet och maktlöshet. En känsla som jag tror många bär på idag.

Sättet vi människor lever på innebär att våra dagar kan vara räknade. Det är dags att göra en förändring för vår sargade Moder Jord – där både små och stora insatser är viktiga! Inte imorgon. Inte nästa år. Och definitivt inte nästa årtionde. Det är dags, nu. Nu eller aldrig. Men varför sker det då ingen förändring?

Problemet är att de flesta av oss ser klimatförändringarna som ett hot vilket innebär att vi hanterar det som en fiende. 

Den naturliga mänskliga reaktionen mot en extern fiende är en “fäkta-eller-fly” respons och när vi fastnar i överlevnadsinstinkt är det nästan omöjligt för oss att agera med positiv attityd och medvetenhet. Våra hjärtan är inte berörda, vår rationella hjärna är urkopplad. Vårt medvetande är fokuserat på rädsla, inte kärlek.

   Att ta egentligen självklara beslut blir omöjligt och konsekvenserna otydliga. Vi är helt fokuserade på kortsiktig överlevnad. Men ge inte upp! Jag brukar försöka hantera dessa överväldigande känslor precis som allting annat här i livet och vända det till något positivt. Vi måste stå upp för vad vi tror på, för vad som är fakta.

Den här känslan, klimatångesten, kan bidra med tillräcklig motivation om du låter den. Vi tvingas ta ett steg tillbaka och se på helheten i våra liv. Att fokusera på att undersöka våra åsikter, våra värderingar och våra mål.
   När vi har gjort det kan vi omvärdera vad som egentligen är viktigt för oss och sedan göra en förändring.  För allt börjar i ditt och mitt hjärta och det som berör oss emotionellt.

“Vad spelar det för roll vad lilla jag bidrar med?”
Jo, det är just det som är det viktiga. Att inse att allt vi gör, i smått och stort, har en väldig betydelse för att vi ska kunna vända trenden.

Det finns mycket du kan göra själv i din vardag och förändring startar i mångt och mycket hos oss som enskilda samhällsmedborgare.

Jag kommer därför att, en gång i månaden, belysa olika frågor och områden i vårt län som är speciella ur ett miljöperspektiv. Min förhoppningsvis att beröra och engagera på något sätt.

Så tills vi hörs igen vill jag att du funderar på tre frågor:
Vad är dina åsikter?
Vilka är dina värderingar?
Vad är dina mål?

Att planera är nyckeln till framgång och ett måste för att kunna bestämma riktning. Med en fast riktning kommer du följaktligen anse det lättare att göra ändringar och få med andra på samma bana.
   Det här kommer att göra dina beslutsprocesser lättare och därmed kan du skapa ett fordon för din strategi.

För det är precis vad det här handlar om. Att ha en strategi för att kommunicera fram ett budskap som leder till förändring.
Förändring i livsstil.
Förändring i hjärtat. 

Och den förändringen sker endast med förutsättningen att vi låter naturen ta plats i våra liv igen, om inte annat för våra barns skull.

Så jag hoppas vi ses bland gran och tall!

/ Johanna Nilsson