Fokus på framtid, teknik och inspiration under Wood Building Summits andra dag

Träbyggnadskonferensen Wood Building Summit, som avslutades under onsdagen med bland annat tal av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Han menar att trä byggt en stor del av välfärden i Sverige de senaste 100 åren, samt att träbyggande är ett prioriterat område hos regeringen med ett flertal satsningar.

Årets upplaga av Wood Building Summit, som hålls vartannat år, avslutades under onsdagen med fokus på framtid, teknik och inspiration.

Landsbygdsminister, Sven-Erik Bucht, som tidigare under dagen besökt Moröbacke Skola talade om den varma, välkomnande miljön en träbyggnad ger och det fantastiska att vara elev i en skola av trä som binder koldioxid något som gör skolan till en aktiv del i klimatarbetet.

Vidare talade han om vikten av träindustrin för Sverige och glesbygden, att trä byggt en stor del av välfärden i Sverige de senaste 100 åren, samt att träbyggande är ett prioriterat område hos regeringen med ett flertal satsningar. Bland dessa nämndes ett bidrag till Trästad Sverige och deras kommunikationsarbete för att främja träbyggande. Vidare poängterade han vikten av internationell samverkan för att bredda förståelse och kunskap om träbyggande i resten av världen. Bucht framhöll också Skellefteå som en viktig ort där akademi, näringsliv och kommunen alla bidrar till att öka träbyggandet genom forskning, utveckling och trästrategi.

Att fler och fler väljer att bygga i trä visar sig inte minst i presentationerna från de stora producenterna Lindbäcks och Martinsons som båda precis gjort och gör stora investeringar för att öka produktionskapaciteten för att nå den ökande efterfrågan.

Nya lösningar presenterades också som ökar lönsamheten, säkerheten och utvecklar branschen.

Rikard Öqvist, akustiker på Tyréns, talade om de nya reglerna för ljud i byggnader som påverkar just träbyggande och att det behövs innovativa nya lösningar för att nå de ökade kraven som de nya reglerna innebär.

Dr. Richard Woschitz, Woschitz group, delade med sig av hur de brandsäkrat världens högsta skyskrapa i trä, HoHo House i Wien. Detta genom en hybridlösning av trä och betong och med det nått väl över kraven för brandsäkerhet.

Johan Oja, sågverkschef Norra skogsägarna berättade om deras nya satsning på en CT-skanner som analyserar stockens innehåll redan innan sågning. Traditionellt har man letat kunder till de sågade varorna. Nu, med den nya lösningen, kan man utgå från kundens behov och istället leta rätt stock, något som leder till ökat utbyte av råvaran, förbättrad lönsamhet samt i slutänden vidareutveckling och investeringar.

Kjell-Ove Sethson hade dagens sista föreläsning som bar titeln ”There’s no business on a dead planet”. Sethson är VD för Fribo, Fristads bostadsbolag, och ville inspirera fler till träbyggande med sin presentation. Fristad är en liten kommun som tagit klimatfrågan på stort allvar. Men för att påverka mer så har man också beslutat sig för att inte bara själva minska sina koldioxidutsläpp, utan även inspirera andra att ta steget. När Fribo bygger vill man göra det med minsta möjliga klimatpåverkan. Det har lett till att de använder trä, som både är en hållbar och förnybar råvara. Hyresgästerna i de 44 lägenheterna var också oerhört nöjda med boendemiljön.

Setshon avslutade med att poängtera vikten att minska klimatpåverkan.

– Det finns ingen Plan(et) B i det här fallet, menade Sethson.

Med detta avslutades Wood Building Summit 2017 och Växjö hälsade välkommen till 2018 års konferens.

– Nästa gång Wood Building Summit kommer till Skellefteå blir under hösten 2019, berättar Jaana Tengman, projektledare för Wood Building Summit.

För mer information, kontakta:

Jaana Tengman

+46 (0)70 264 83 45

jaana.tengman@nolia.se

Wood Building Summit är mötesplats för att sprida kunskap om senaste nytt kring effektivt och hållbart träbyggande. Den hålls vartannat år i Skellefteå där kommunen, näringsliv och forskning samarbetar för att skapa innovationer kring träbyggande. Wood Building Summit arrangeras av Nolia AB.

Tidpunkt: 7–8 november 2017

Plats: Skellefteå campus

Webb: www.woodbuildingsummit.se