Samråd – fördjupad översiktsplan landsbygdscentra

Piteå kommun bjuder in tillsamrådsmöten och ställer ut förslag till fördjupade översiktsplaner på biblioteken i Rosvik, Norrfjärden, Sjulnäs, Hortlax och Piteå/S. I Jävre visas utställningen på ICA E-fyren. Till och med 18 december finns möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Piteå kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2016. Därefter tog arbetet med fördjupade översiktsplaner vid. Rosvik, Norrfjärden, Roknäs/Sjulnäs, Hortlax och Jävre är de föreslagna landsbygdscentra i kommunen.

Tidigare dialoger
I våras deltog föreningar, medborgare och näringsliv i dialoger om den fördjupade översiktsplanen. Under hösten har de insamlade synpunkterna bearbetats till samrådshandling.

– Vi har fått in många bra synpunkter under vårens dialogmöten. I förslagen vi presenterar är de inarbetade och det är nu viktigt att tala om vad man tycker, antingen skriftligt eller genom att delta på något av våra samrådsmöten, säger Gudrun Åström, stadsarkitekt, Piteå kommun.

Samrådsmöten:

  • Rosvik – 15 november, kl. 18.30, Rosviks skola
  • Norrfjärden – 21 november, kl. 18.30, Porsnässkolan
  • Roknäs/Sjulnäs – 23 november, kl. 18.30, Sjulnässkolan
  • Hortlax – 28 november, kl. 18.30, Hortlax skola
  • Jävre – 30 november, kl. 18.30 Kustkyrkan
  • Öjebyn – 5 december, kl. 18.30, Storstrand

Skriftliga synpunkter lämnas senast 18 december – antingen genom att fylla i ett webbformulär, skicka e-post eller skriva ett brev till Piteå kommun.

Piteå – det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se

Detta inlägg finns i sin helhet på Piteå kommun (Pressmeddelanden) hemsida http://www.mynewsdesk.com/se/pitea/pressreleases