Nya varsel och nya möjligheter inom Piteå kommuns flyktingverksamhet

Nu varslas ytterligare tio personer från kommunens flyktingverksamhet som en följd av minskad flyktingström. Samtidigt vill Piteå kommun överta ensamkommande flyktingbarn som anvisats till andra kommuner.

– Vi har en väl fungerande verksamhet, med fina lokaler och bra personal. Om vi kan sälja platser till andra kommuner kan vi behålla arbetstillfällen i Piteå, säger Jan Johansson, förvaltningschef Samhällsbyggnad.

Antalet flyktingar som kommer till Sverige minskar. Det gäller också ensamkommande flyktingbarn. Inför nästa år skriver Migrationsverket ner prognosen – från årets 29 000 asylsökande till 25 000. För ensamkommande flyktingbarn ändras prognosen från 2 400 i år till 2 100 under 2018.

Som en följd av detta förändrar många kommuner sin flyktingorganisation. Vissa kommuner lägger ner boenden för ensamkommande flyktingbarn. Här ser Piteå kommun en möjlighet.

– Vi har redan tagit emot en ensamkommande från Katrineholms kommun. De är väldigt positiva och tycker att vår verksamhet håller hög kvalitet. Om vi kan överta fler ensamkommande barn från andra kommuner kan vi säkra arbetstillfällen och bidra till ett bra flyktingmottagande i stort, konstaterar Jan Johansson.

Erbjuder ca 30 platser till andra kommuner
Idag har Piteå kommun 75 platser för ensamkommande flyktingbarn och 55 ungdomar är inskrivna. Många fyller 18 år inom kort och flyttar därmed ut ur boendet. Redan vid årsskiftet har antalet inskrivna minskat till knappt 30.

Nu har olika parter inom kommunen kommit överens om att Piteå kommun kan hantera administration och boende för 67 ensamkommande flyktingbarn. Idag är ett tiotal utlokaliserade till andra kommuner och andra boenden. Det innebär att Flyktingsamordningen kommer att ha 57 platser för ensamkommande barn – 36 i stödboende och 21 i hvb-hem. Redan vid årsskiftet har kommunen ett 30-tal platser att erbjuda andra kommuner.

Totalt minskar dock volymen, vilket innebär att ett boende läggs ner och tio personer varslas i dagarna.

– Utan den här möjligheten hade vi varit tvungna att varsla ett 30-tal medarbetare. Nu ska vi jobba hårt för att fylla platserna och hålla igång de återstående boendena, säger Jan Johansson.

En person projektanställs ett halvår för att bearbeta andra kommuner som har svårt att klara sitt åtagande. Personen anställs inom ramen för det EU-finansierade projektet KOMI-projektet, som jobbar med kompetensförsörjning och kompetensutveckling med anledning av förändringar inom flyktingverksamheten.

Piteå – det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se

Detta inlägg finns i sin helhet på Piteå kommun (Pressmeddelanden) hemsida http://www.mynewsdesk.com/se/pitea/pressreleases