​Äldreomsorgens kvalitetsmässa i Piteå

I måndags arrangerades det första tillfället av Piteå kommuns kvalitetsmässa för äldreomsorgen. Temat var kulturkrockar. Framtidens utmaningar, biståndsplanering och nya lösningar presenterades under dagen.

– Kvalitetsmässan arrangerar vi årligen för att ge ett helhetsperspektiv på vår verksamhet. Här kan vi inspireras, lära av varandra och hitta samverkansmöjligheter, säger Ewa Karlsson Sjölander, verksamhetsutvecklare, äldreomsorgen.

Deltagarna på mässan är kvalitetsombud och värdegrundsambassadörer på sina arbetsplatser och här finns alla yrkesgrupper som arbetar inom äldreomsorgen representerade.

Utmaningar och flexibilitet
Helena Magnusson, avdelningschef äldreomsorg och Lotta Filipsson, socialchef samtalade under dagens första timme om demografi, sjunkande sjuktal och vikten av att vara flexibel och hitta nya arbetssätt för att möta framtidens utmaningar. De lyfte också allt fantastiskt som händer i verksamheterna och det arbete alla ska känna sig stolta över.

– Det är viktigt att vi alla vet vilket nuläge vi har och hur framtiden ser ut, och att vi jobbar med det vi kan påverka. Vi kommer att arbeta i ständig förbättring framöver. Vi behöver vara flexibla, kreativa och öppna för nya lösningar, sa Lotta Filipsson.

Vägen från ansökan till beslut
Under dagen presenterades hur beslutsprocessen fungerar när biståndshandläggare beviljar hemtjänst, när en person ska tas emot efter sjukhusvistelse eller när utredning om särskilt boende ska göras. Personal från Biståndsenheten och Trädgårdens äldrecentra medverkade och presentationen gjordes levande utifrån två påhittade personer, Agda och Bert, och deras olika situationer och behov av hjälp.

Från och med januari tar primärvården över ansvaret att koordinera den samordnade individuella vårdplanen för varje person som skrivs ut från sjukhuset och ett nytt gemensamt system ska användas för detta – Life Care.

Förbättringar för framtiden
Vid ståbord presenterades projekt och förbättringar som gjorts inom olika delar av äldreomsorgen.

Enklare rapportering genom att använda Ipad i hemtjänsten var ett exempel som fungerat mycket bra i Infjärden.

– För en del som är teknikovana upplever att arbetet med Ipad är mycket lättare än rapportering via dator, sa Sara Jonsson, hemtjänstchef, Infjärden, när hon demonstrerade användningen av appen.

EU-projektet Lärande rekrytering fanns på plats för att berätta om sitt arbete med att hitta metoder och arbetssätt som underlättar för utrikesfödda att kunna arbeta inom områden där det idag råder arbetskraftsbrist. Projektet är ett samarbete mellan Piteå kommun och Arbetsförmedlingen.

Språklig utmaning
Bereket Tsegai kommer från Eritrea och har bott i Sverige i drygt fyra år. Idag arbetar han som undersköterska inom hemtjänsten vid Djupviken Norr. Han berättade om några språkliga utmaningar inom yrket.

– En dag hade jag fått en handlingslapp till en av mina brukare från en kollega. Där stod dammsugare. Jag tyckte det var lite märkligt att jag skulle köpa en dammsugare, men som tur var stod ett telefonnummer på lappen så jag ringde och frågade. Så fick jag lära mig ett nytt namn på en kaka, säger Bereket och rummet fylls av skratt.

Detta inlägg finns i sin helhet på Piteå kommun (Pressmeddelanden) hemsida http://www.mynewsdesk.com/se/pitea/pressreleases