Fortbildning av Piteå kommuns 320 personliga assistenter med hjälp av EU-medel

Socialtjänsten har beviljats 5,5 miljoner kronor av Europeiska socialfonden. Pengarna ska användas för fortbildning av kommunens 320 personliga assistenter. Det är ett välkommet tillskott för en yrkesgrupp med små möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling.

Det beviljade projektet heter Kompetenslyftet PA. Syftet med projektet är att stärka kompetensen för kvinnor och män som arbetar som personliga assistenter inom Piteå kommun och God assistans i Norr, Piteå och därmed stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Ett annat syfte är att stärka kommunens och God Assistans konkurrenskraft och kompetensförsörjning samt utveckla former för lärande på arbetsplatsen.

Pengarna ska användas till olika kompetensutvecklingsinsatser och erfarenhetsutbyte för kvinnor och män som arbetar som personliga assistenter. Insatserna kan bland annat handla om föreläsningar, kollegialt lärande och egna studier via en digital plattform, som alla ska utgå från assistenternas behov och önskemål.

Den goda arbetsmarknaden med en låg andel arbetslösa påverkar rekryteringen av personliga assistenter. Vård- och omsorgssektorn är den bransch som har de största utmaningarna kopplat till kompetensförsörjningen. Många personliga assistenter har dessutom låg eller föråldrad utbildning och kommer heller inte så ofta i fråga för utbildning.

– Satsningen är viktig, dels för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare men också för att vården och omsorgen ska hålla så god kvalitet som möjligt, säger Linda Stenström, EU-samordnare hos Socialtjänsten i Piteå.

Det tvååriga projektet startar 1 mars 2018 med en planeringsfas på sex månader, medan de konkreta kompetensutvecklingsinsatserna går igång hösten 2018. Projektet pågår till 28 februari 2020.

– Det känns jätteroligt att kunna erbjuda våra personliga assistenter kompetensutveckling. De gör ett väldigt viktigt jobb, men får sällan får ta del av utvecklingsinsatser, säger Linda Stenström.

Detta inlägg finns i sin helhet på Piteå kommun (Pressmeddelanden) hemsida http://www.mynewsdesk.com/se/pitea/pressreleases