Piteå Summer Games belönas med mångfaldsdiplom

Piteå Summer Games fick under onsdagskvällen ta emot diplomering för deras mångfaldsarbete. Arbetet med en värdegrund och vision som grundar sig i människors olika förutsättningar och ursprung har pågått sedan 2015.

Diplomet utdelades till Piteå Summer Games av Vera Renberg och Anders Lundkvist under onsdagskvällen för deras insatser mot en ökad mångfald och ett inkluderande samhälle.

– Det här känns jättebra att bli mångfaldsdiplomerad. Det känns som ett kvitto på att vi har gjort rätt och att vi är på rätt väg, säger Anna Bogren-Dahlberg, verksamhetschef på Piteå Summer Games.

Piteå Summer Games är en fotbollscup och en mötesplats för unga människor från många olika delar av världen. Fotbollscupen utgår från Idrottsrörelsens gemensamma värdegrund som innebär glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, rent spel och allas rätt att vara med. Detta arbete går i linje med Piteå kommuns koncept Ett Piteå för alla.

Piteå Summer Games tog emot diplomet med följande motivering:

Piteå Summer Games välkomnar Dig med en erfaren organisation som är flexibel, samarbetsvillig och här för att göra Ditt deltagande till ett minne för livet.

Piteå Summer Games har Dig som besökare i centrum och visar sin gästfrihet, förenat med kärleken till fotboll, gemenskap och vänskap.

Piteå Summer Games anser att alla är lika värda. Oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, kön eller sexuell läggning är du välkommen till oss.

Piteå Summer Games verkar för Fair Play, med Värdefullt som bas. I Värdefullt som är idrottens gemensamma värdegrund ingår föreningsdemokrati – att allas röst har lika värde, alla får vara med och bestämma och ta ansvar, jämställt och oavsett bakgrund.

Piteå Summer Games har nolltolerans mot sexuella trakasserier.

Piteå Summer Games är en mötesplats för unga från många delar av världen och har en uttalad ambition att det ska vara jämn fördelning mellan deltagande kill- respektive tjejlag

Konceptet kring diplomeringen har tagits fram i samverkan mellan Piteå kommun, företagarorganisationer, folkbildare och Framnäs folkhögskola.