Fler svar på folkhälsoenkät önskas

​Folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor?” 2018 har under våren skickats ut till 2 000 slumpmässigt utvalda pitebor. Enkäten är ett viktigt underlag för framtida hälso- och vårdsatsningar i Piteå kommun och Region Norrbotten. Nu efterfrågas fler svar för att resultaten ska bli tillförlitliga och jämförbara med tidigare år.

Detta inlägg finns i sin helhet på Piteå kommun (Pressmeddelanden) hemsida http://www.mynewsdesk.com/se/pitea/pressreleases