Sparbanken Nord i Piteå delade ut 62 500 kronor

Representanter från de föreningar som mottagit bidrag från Sparbanken Nord - Framtidsbanken. Från banken Carl Stenlund och Thomas Nordberg
Sparbanken Nord – Framtidsbanken ska bidra till en positiv samhälls- och näringslivsutveckling genom att främja näringsliv, forskning, ungdomsverksamhet, utbildning, idrott och kultur inom Sparbanken Nords verksamhetsområde.

Torsdag 7 juni samlades representanter från organisationer och föreningar på Sparbanken Nord i Piteå. Deltagarna berättade om sina respektive verksamheter och därefter utdelades totalt 62.500:- till beviljade ansökningar.

En mottagande förening var Föreningen Norden i Piteå som under 10 dagar i sommar genomför ett språkläger på Framnäs Folkhögskola. Deltagare i detta integrationsprojekt – 48 ungdomar från Island, Finland och Piteå – kommer att ha svenskalektioner och bygga nätverk. ”Under eftermiddagar och kvällar efter lektionerna erbjuds samvaro, utflykter och kulturella aktiviteter på skolan, säger Gunhild Östling som är ordförande i Föreningen Norden. Vi kommer även att delta i Piteå kommuns ungdomsprojekt ”Balkongprojektet” för att ytterligare vidga nätverket, samt besöka Swensbylijda. Pengarna från Sparbanken Nord – Framtidsbanken kommer framför allt att gå till hyra av buss, så vi kan transportera våra deltagare runt i vår vackra stad, avslutar Gunhild.

Övriga organisationer och föreningar som erhöll stöd om totalt 62.500:- var följande: Folketshusföreningen Norrfjärden, Scandinavian Events, Sjulsmarks Skoter & Fiskevårdsförening, Neuroförbundet, Reumatikerföreningen i Piteå.

Utdelare från Sparbanken Nord – Framtidsbanken var Thomas Nordberg och Carl Stenlund.

Samliga mottagare och belopp:

Folketshus Föreningen Norrfjärden, 15 000 kr För 13:e året i rad anordnas examensfesten
i Norrfjärden. En alkohol & drogfri examensfest för barn och familjer i närområdet.
Scandinavian Events i Piteå, 15.000 kr. Stöd för att anordna SM-deltävling i Watercross i södra hamnen Piteå.
Föreningen Norden i Piteå, 10.000 kr. Föreningen Norden och Framnäs Folkhögskola erhåller medel till ett språk- och kulturprojekt.
Sjulsmarks Skoter & Fiskevårdsförening,
10 000 kr
Stöd för uppförande av grillplatser och spångar, samt andra utvecklingsområden för verksamheten.
Neuroförbundet, 7 500 kr Bidrag för genomförandet av rehabiliteringsaktiviteter (varmvattenbad) för Piteå Älvdals Neuroförbund.
Reumatikerföreningen i Piteå, 5 000 kr Medel för genomförandet av en föreläsning om barnreumatism.

 

Källa: Sparbanken Nord