Ministerbesök på bioförgasningsanläggning i Piteå

Torsdagen den 9:e augusti, besökte bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, tillsammans med lokala miljöpartister, biobränsleanläggningen LTU Green Fuels i Piteå. I anläggningen kan restprodukten svartlut förädlas till både bioflygbränsle och biometanol. Det goda samarbetet mellan LTU Green Fuels, forskningsinstitutet RISE-ETC, SmurfitKappa och PiteEnergi kring energiomställningen och fjärrvärmenätet diskuterades också.

Längst till höger ser ni Miljöpartiets regionråd Agneta Granström, följt av stadsrådet Peter Eriksson, Per Swärd VD SmurfitKappa Piteå, Magnus Marklund VD RISE-ETC, Fredrik Granberg VD LTU Green Fuels och Miljöpartiets riksdagskandidat David Westsson.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Miljöpartiet i Piteås hemsida http://100p.se/mppitea