Risk för skattehöjning – konsekvensen av Piteås pensionsskulder

Skandias rapport om kommunernas pensionsskulder visar på fortsatt höga skulder för Piteå.

Skandias rapport om kommunernas pensionsskulder visar på fortsatt höga skulder för Piteå. Den samlade skulden för Piteå uppgår till över 1,1 miljarder kronor. Utslaget per invånare är skulden hela 27 320 kronor per person.

Pensionsskulden är den totala skuld för pensioner som kommunen har till sina anställda. Med andra ord de pengar som den anställde enligt pensionsavtalet i framtiden har rätt att få ut i form av kommunal pension.
  – Det är en stor skuld som Piteå är skyldig sina kommunalt anställda. Det finns stor risk att när väl skulden ska realiseras, det vill säga när kommunen ska börja betala ut de livsvariga pensionerna, kommer man behöva se över hur man klarar av att finansiera skulden, säger Greger Gustafson, affärsansvarig för offentlig affär på Skandia.

Alla kommuner har olika förutsättningar att klara av sin pensionsskuld. För Piteå uppgår skulden till 27 320 kronor per invånare – vilket är över rikets snitt på knappt 23 000 kronor per invånare.
  – Pengarna måste fram snart. Då måste kommunen hitta en lösning på hur man kan finansiera skulden. Antingen handlar det om att sälja av tillgångar, höja skatten eller att skära i välfärden. Kommunen behöver ta frågan på allvar eftersom detta riskerar att påverka den framtida välfärden. Vi måste tillsammans hitta lösningar innan det är för sent, säger Greger Gustafson.

Det är främst den förändrade demografin som ställer kommunernas ekonomi på sin spets. Särskilt problematiskt är pensionsskulderna i kommuner med minskande befolkningsunderlag och med få personer i arbetsför ålder. Konsekvensen är ett ökat gap mellan skatteintäkter och kostnader i kommunens budget. Kort och gott, i morgon ska färre försörja fler – samtidigt som kommunens gamla skulder ska betalas.
  – Om kommunerna ska kunna hålla den höga välfärdsnivå medborgarna förväntar sig är det hög tid att de börjar prioritera finansieringen av de kommande pensionsutbetalningarna. Det finns flera olika lösningar för detta. Vi är just nu i en väldigt bra period där vi har goda förutsättningar att lösa framtida problem för kommunerna. Det är viktigt att vi får till en diskussion och får upp frågan på den politiska agendan, avslutar Greger Gustafson.

Pensionsskulden i siffror för Piteå

• Pensionsskulden i Piteå är totalt 1 152 miljoner kronor. Det motsvarar 27 320 kronor per person.

• Det innebär att ett hushåll med fyra personer har en pensionsskuld på över 100 000 kronor i Piteå.

• Den genomsnittliga skulden i Sverige är cirka 23 000 kronor per invånare.

Källa: Skandia