Fyra ESF-miljoner till äldreomsorgen

Äldreomsorgen i Piteå kommun har fått sitt första egna ESF-projekt beviljat på drygt 4 miljoner. Syftet är att utveckla nya metoder för att få fler utrikesfödda i arbete.

Projektet Employment for migrants är transnationellt och de länder som samarbetar är Sverige, Belgien och Finland. Under tiden oktober 2018 till februari 2021 har äldreomsorgen i Piteå kommun beviljats 4 057 875 kr ur den Europeiska socialfonden (ESF).

-Vård- och omsorg har ett ständigt rekryteringsbehov för att klara våra nuvarande och framtida utmaningar samtidigt som arbetslösheten är hög bland utrikesfödda. Det är en problematik som vi delar med många andra länder, säger Linda Stenström, projektledare och kvalitetssamordnare med EU-ansvar, Soc administrativ avdelning.

Målet med projektet är att hitta och testa nya metoder som underlättar för utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden samt att stärka kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen. Målet är också att utveckla intern kommunal samverkan för att ytterligare underlätta inträdet på arbetsmarknaden för målgruppen. Detta ska göras genom validering av kunskaper, arbetsplatsförlagt lärande, handledning och introduktion på arbetsplatsen.

I styrgruppen, som leds av Helena Magnusson, avdelningschef äldreomsorgen, sitter Linda Stenström, projektledare, Ewa Karlsson Sjölander, verksamhetsutvecklare, Ewa Degerman, personalchef och Håkan Johansson, avdelningschef kompetensförsörjning, samhällsbyggnad. Under hösten arbetar de med uppstart och planering och de hade sitt första möte i fredags. I december kommer parterna från alla tre länder att träffas i Belgien. 

-I ESF-projektet Lärande rekrytering pågår ett arbete med att ta fram en metod där handledarutbildning och 6-månaders praktik kombineras med språkstöd. Vårt projekt blir både en fördjupning och vidareutveckling av det arbetet med fokus på enbart äldreomsorgen. Vi vill bland annat utveckla en metodhandbok som kan används både lokalt, regionalt, nationellt och transnationellt med individuella anpassningar, berättar Linda.

Eftersom det är svårt att få arbete utan utbildning så kommer projektet även undersöka om det går att underlätta vägen fram till att söka undersköterskeutbildningen.

Vad önskar du för resultat efter projekttiden?

-Jag vill se att vi har gjort skillnad. Att det har blivit enklare för utrikesfödda att börja arbeta hos äldreomsorgen och att vi som arbetsgivare har blivit stärkta i att ta emot medarbetare från andra länder på ett bra sätt, säger Linda.

-Och självklart är projektets syfte också en del i målet att bli fler pitebor. Jobb är en viktig förutsättning för att människor ska vilja och kunna stanna kvar i Piteå.

Detta inlägg finns i sin helhet på Piteå kommun (Pressmeddelanden) hemsida http://www.mynewsdesk.com/se/pitea/pressreleases