Start Locals - Piteå kommun

- Piteå kommun

Välkommen till Piteå kommuns "samlingssida" hos Piteå Gratistidning. Nedan listas deras senaste inlägg. I "sidofältet" till höger visas annan relaterad information. Besök Piteå kommuns egen hemsida - klicka på logotypen till höger.

Fler svar på folkhälsoenkät önskas

​Folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor?” 2018 har under våren skickats ut till 2 000 slumpmässigt utvalda pitebor. Enkäten är ett viktigt underlag för framtida hälso- och vårdsatsningar i Piteå kommun och Region Norrbotten. Nu efterfrågas fler svar för att resultaten ska bli tillförlitliga och...

Myndighet ändrar klassificering av badvatten vid Pite havsbad

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 15:04 CEST Piteå kommun ifrågasätter de matematiska beräkningar som ligger till grund för årets klassning av badvattnet på Pite havsbad. Havs- och vattenmyndigheten avråder från bad vid Pite havsbad under sommaren.

Samarbete lyfter kvalité på hästskötarutbildning

Grans naturbruksgymnasium och Piteå ridklubb, PRK, är nu överens och samarbetsavtalet är signerat. Från höstterminen 2018 kommer Grans att förlägga ridlektioner och delar av hästkunskapen på Piteå ridklubb. Båda parter ser stora fördelar med samarbetet. För elever som läser yrkesutgång hästskötare med inriktning ridning vid...

Gemensamt krafttag för att motverka klotter i Piteå

Polisen och Piteå kommun har bjudit in fastighetsägare till en informationsträff för att berätta om kommunens riktlinje för att motverka klotter och för att hitta liknande arbetssätt i hela kommunen. I mars 2015 beslutade kommunstyrelsen om en riktlinje för att motverka klotter och skadegörelse i...

Inbjudan: pressträff om vindkrafttransporter 2018-2019

Under 2018 och 2019 kommer General Electric (GE) och Enercon att bygga totalt 250 vindkraftverk i Markbygden. Den stora satsningen innebär också en logistisk utmaning. Media bjuds därför in till en pressträff torsdag 17 maj med fokus på logistik och transporter, där också exploatörerna...

Vårt arbete mot ett bättre företagsklimat börjar ge frukt

Ett starkt och livskraftigt näringsliv är viktigt för Piteå. I Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av företagsklimatet har Piteå genomgått den största förbättringen av alla kommuner i Norrbotten. Den andra oktober får vi veta var Piteå hamnar på den nationella rankingen.

​​Piteå kommun avråder inte från bad vid Pite havsbad

Piteå kommun ifrågasätter de matematiska beräkningar som ligger till grund för årets klassning av badvattnet på Pite havsbad. Havs- och vattenmyndigheten avråder från bad vid Pite havsbad under sommaren. - Man drar allt för långtgående slutsatser på en historik där vi mestadels har haft bra...

Årets omvärldsanalys är klar

Varje år genomför Piteå kommun en omvärldsanalys för att identifiera trender, både globala och mer närliggande, som kan komma att påverka utvecklingen i Piteå i framtiden. Årets omvärldsanalys är färdig för läsning och sträcker sig fram till år 2030.

​​​Pitebor bjuds in i arbetet med att förbättra framkomligheten i Piteå

Piteå växer och antalet pitebor blir allt fler. Det ställer krav på bra infrastruktur och goda kommunikationer för att vi ska kunna ta oss till och från jobb, skola, föreningsliv, mataffärer och stadskärnan på ett effektivt sätt. Nu bjuder Piteå kommun in till dialog...

​Omställning inom flyktingverksamheten

Antalet asylsökande som kommer till Sverige har minskat kraftigt. Det gäller också ensamkommande flyktingbarn. För att undvika uppsägningar kommer personal som arbetar inom flyktingverksamheten att erbjudas omplaceringar inom kommunen. Det är i dagsläget 54 personer som arbetar inom flyktingverksamheten. Efter omställning och avveckling av boenden,...