Start Locals - Piteå kommun

- Piteå kommun

Välkommen till Piteå kommuns "samlingssida" hos Piteå Gratistidning. Nedan listas deras senaste inlägg. I "sidofältet" till höger visas annan relaterad information. Besök Piteå kommuns egen hemsida - klicka på logotypen till höger.

Pitebor trivs och litar på lokalsamhället

​Piteå sticker ut i enkätundersökningen Tillitsbarometern som genomförts av Ersta Sköndal Bräcke högskola i 36 kommuner. Exempelvis visar Tillitsbarometern att 9 av 10 känner sig mycket trygga i sitt närområde dagtid och nästan 6 av 10 känner sig trygga att gå ut ensam...

Norrbotten vinnare när RF utser värdkommuner till SM-veckan

Fredag den 13 april presenterade Riksidrottsförbundet (RF) de aktuella värdkommunerna inför kommande års vinterspel. Det blir storslam för Norrbotten, med inte mindre än tre aktuella städer. Luleå-Boden erbjuds SM-veckan vinter 2020 och Piteå 2022. Detta presenterades på en pressträff i Luleå under fredagen, där kommunalråden för...

PDOL diplomerades för sitt mångfaldsarbete

Idag fick Piteå dansar och ler ta emot ett diplom av Piteå kommun för sitt aktiva mångfaldsarbete. Festivalarrangören tydliga ställningstagande mot sexuellt ofredande och hatbrott har väckt uppmärksamhet även utanför länet. Diplomet delades ut under morgonens välbesökta företagarfrukost i Piteå. Under de senaste åren har...

Inbjudan till seminarium om demokrati och social sammanhållning

Tillit, demokrati och social sammanhållning är viktiga frågor i en tillitsundersökning som presenteras av historieprofessor Lars Trädgårdh i Piteå tisdag 17 april. Det blir också paneldebatt om sjunkande tillit och ökad polarisering i samhället, med representanter från Piteå kommun, Piteå-Tidningen och Länsförsäkringar. Sällan har diskussionen...

Rosviks skola utrymt på grund av tung snö på taket

Som en säkerhetsåtgärd har Rosviks skola utrymts på grund tung snö på taket. Barn och personal befinner sig utomhus och kan nyttja andra lokaler vid behov. Personal från kommunens fastighetsavdelning är på plats för att stötta upp och skotta av taket. En första undersökning kommer...

PDOL diplomeras under näringslivsfrukost 13 april

De senaste åren har Piteå dansar och ler tydligt tagit ställning mot sexuellt ofredande och hatbrott. Under näringslivsfrukosten fredag 13 april kommer de därför att diplomeras för sitt mångfaldsarbete. Under de senaste åren har sexuella ofredande, våldtäkter och hatbrott uppmärksammats under festivaler på sociala medier....

Ny arbetsgrupp satsar på etableringar i vindkraftens kölvatten

Vindkraftsetableringen i Markbygden tar ny fart. General Electric satsar 8 miljarder de kommande två åren, vilket ger många positiva effekter. Nu har en arbetsgrupp bildats med syfte att skapa nya etableringar i direkt anslutning till vindkraftparken. - Den stora mängden grön el som kommer att...

Piteå hyllar OS-medaljörer med stort paltkalas!

Onsdag 28 mars kommer Anna Magnusson, Hanna Öberg och Charlotte Kalla till Piteå och då bjuder Piteå in till ett paltkalas för att hylla OS-medaljörerna. Den fantastiska trion Piteååkare gav oss en stor idrottsfest under OS i PyeongChang. - Vi vill hylla och tacka Anna,...

2 000 pitebor får hälsoenkät

I dagarna får 2 000 slumpmässigt utvalda pitebor ett blått kuvert i brevlådan. Innehållet är enkäten Hälsa på lika villkor? som skickas ut varje år av Folkhälsomyndigheten i samarbete med Statistiska centralbyrån. Var fjärde år beställer Piteå kommun tillsammans med Region Norrbotten en utökad...

Ny modell för elevbyggen i Piteå

Bygg- och anläggningsprogrammet på Strömbackaskolan har sedan 1960-talet arbetat med så kallade elevbyggen. Utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och PiteBo har i dialog med Sveriges byggindustrier gjort en översyn av samarbetet och tecknat ett nytt avtal för framtida samverkan. I avtalet regleras att Piteå kommun tillhandahåller marken...