Start Locals - Piteå kommun

- Piteå kommun

Välkommen till Piteå kommuns ”samlingssida” hos Piteå Gratistidning. Nedan listas deras senaste inlägg. I ”sidofältet” till höger visas annan relaterad information. Besök Piteå kommuns egen hemsida – klicka på logotypen till höger.

25 nya tomter på Renön

Piteå kommun planerar för 25 nya tomter på Renön. Ett annat syfte med detaljplanen är också att utöka byggrätten på befintliga tomter inom området. I kommunens översiktsplan fastslås området som utredningsområde. Planens genomförande bedöms medföra en viss betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning och naturvärdesinventering är upprättad. Därför...

Piteå kommuns Näringslivsgolf 2017

Piteå kommun bjuder varje år in företagare till företagsgolfen på Piteå Golfklubb. Det är ett uppskattar inititativ och många företagare träffas och tävlar under trevlig former. I år vann laget med Anders Ådemo, Jimmy Nilsson och Ulf Lundkvist och fick ta emot folket jubel och...

BD Bygg AB blir entreprenör för byggande av nytt vård- och omsorgsboende på Berget

KS Apu har idag beslutat att utse BD Bygg AB som entreprenör för byggande av nytt vård- och omsorgsboende på Berget. Byggstarten för de 60 nya lägenheterna kommer att ske i slutet på augusti.  Under måndagens KS Apu beslutades entreprenör för det nya vård- och...

Vetenskapligt råd bildat i Piteå

Piteå kommun ligger i framkant i skolutvecklingen. Förra veckan tillträdde Piteå Utbildningsvetenskapliga råd med uppdrag att verka för forskning i skolan med utgångspunkt i lärarnas frågor. - Det är väldigt roligt att vi är igång. Det här rådet är unikt i Sverige och kommer att...

Gratis WiFi i centrum blir kvar

Det blir gratis WiFi i centrala Piteå även denna sommar. - Vi har helt enkelt missbedömt betydelsen för besöksnäringen, säger Jan Johansson, chef Samhällsbyggnadsförvaltningen. Beslutet att stänga ner Piteå WiFi free, under pågående utredning, revideras. - Vi har tagit till oss av reaktionerna och kommer därför...

En bok av och för unga i Piteå

Du är inte ensam - en angelägen bok av och för unga Du är inte ensam heter boken som beskriver hur det är att vara ung i Piteå. Hur det känns, hur en tonåring tänker, vad som är svårt och hur de mår. En bok...

Tillgänglighetssatsning i Sandängesstrandens naturreservat

Ett medborgarförslag ligger bakom Piteå kommuns satsning på att utveckla tillgängligheten till naturen i Sandängesstrandens naturreservat, eller Gläntan som platsen kallas i folkmun. Naturområdet är nu tillgängligt för fler. Handikapparkeringar är anlagda och uppskyltade, en tillgänglighetsanpassad bred spång går ner mot havet som ansluter...

Piteå klättrar stort i miljöranking

Piteå kommun har på ett år klättrat från plats 115 till plats 53 i miljörankningen av Sveriges kommuner. Det är Aktuellt hållbart som genomfört undersökningen för nionde året i rad. I Norrbotten placerar sig Piteå på en första plats och för glesbygdskommuner på en andra...

Städenhetens personal utbildas i hygienteknik

Alla medarbetare på städenheten i Piteå kommun vidareutbildas i hygienteknik – både ordinarie personal och vikarier. Utbildningen påbörjades i förra veckan och ska genomföras vid sammanlagt nio tillfällen.    – Kunskapskraven förändras ständigt och det kommer nya rön. Hygienutbildning är ett måste för alla som arbetar...

Ny kostchef för Piteå kommun

Rekrytering av ny chef för avdelning måltider på fastighets- och serviceförvaltningen har pågått under våren och ny chef blir Helena Lundberg, tidigare avdelningschef i kommunen. En enig rekryteringsgrupp valde Helena Lundberg. - Helenas ledaregenskaper och erfarenhet från både kommunal organisation och privat näringsliv var avgörande,...